Liên hệ với chúng tôi

Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: số 02 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236.3849506, fax: (02363) 821329
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Website: nudoanhnhandanang.org.vn