Đại hội Hiệp hội Nữ doanh nhân lần thứ nhất (2010 - 2015)

Thành phố Đà Nẵng hiện có 3.446 doanh nghiệp nữ trong tổng số 9.620 doanh nghiệp được Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Trước tốc độ phát triển mạnh mẽ của một đô thị cấp quốc gia, Đà Nẵng cần thiết phải có một tổ chức đủ mạnh để tập hợp lực lượng nữ doanh nhân (NDN) nhằm tạo nên sức mạnh phát triển. Đây chính là lý do để ngày 23-6-2009, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4713/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp Hội NDN thành phố.

Theo đó, Hiệp hội Nữ Doanh nhân là một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo quy định tại Nghị định số 88/2003/NĐ-CP, ngày 30-7-2003 của Chính phủ, Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15-01-2004 của Bộ Nội vụ... Ngày 26-8-2010, Hội LHPN - Ban vận động thành lập Hiệp hội NDN TP Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội Hiệp hội NDN lần thứ I (nhiệm kỳ 2010-2015), bầu ra BCH gồm 19 người, do bà Phạm Thị Minh Trang - TGĐ Tổng Cty CP y tế DANAMECO làm chủ tịch.