Tuyên dương 166 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Thuế năm 2017

Ngày 16/8/2018

Ngày 15-8, Cục Thuế Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân có sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước trong năm 2017. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên đến dự.      

 

 

Phó Chủ tịch Trần Văn Miên trao tặng bằng khen cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố         

 Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên ghi nhận nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang hoạt động trên địa bàn trong việc tổ chức sản xuất, kinh doanh, đóng góp nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước trong thời gian qua. Đặc biệt, 166 tổ chức, cá nhân được tôn vinh tại buổi lễ không chỉ là những đơn vị đóng góp số thuế thu nhập doanh nghiệp lớn cho ngân sách nhà nước mà còn thực hiện tốt việc kê khai, nộp thuế bằng phương thức điện tử đầy đủ, kịp thời. Phó Chủ tịch Trần Văn Miên khẳng định, thành phố Đà Nẵng chưa xảy ra điểm nóng về trốn thuế và các hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ Thuế. Chính sự hợp tác, đồng lòng và ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã góp phần cho thành phố liên tục hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước.

 Báo cáo của Cục thuế cho thấy, toàn thành phố hiện đang có hơn 26.400 doanh nghiệp, văn phòng đại diện đang hoạt động và phát sinh thuế; trên 27 nghìn hộ kinh doanh cá thể có hồ sơ thuế. Năm 2017, số thu cân đối nội địa chưa tính tiền sử dụng đất đã đạt con số 20.100 tỷ đồng; doanh nghiệp nhà nước chiếm 9% nguồn thu, khu vực kinh tế tư nhân ( kể cả FDI) chiếm 60% nguồn thu, còn lại là các khoản thu từ phí. Trong bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2017 thì Đà Nẵng có 16 doanh nghiệp nằm trong bảng xếp hạng này. Năm 2018, dự toán tổng thu ngân sách thành phố là 25.875 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 22.635 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 3.240 tỷ đồng.

 Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội năm 2017 tại Việt Nam đạt vị trí 86/190 quốc gia (tăng 81 bậc). Chỉ số này được ghi nhận bởi những cải thiện mạnh mẽ trong thủ tục khai, nộp thuế và ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong các thủ tục về thuế. Trong những năm qua, bằng việc thay đổi những quy định về chính sách thuế cũng như quản lý thuế đã rút giảm số giờ nộp thuế từ 537 giờ xuống còn 117 giờ. Đến ngày 31-7-2018, số đơn vị khai thuế điện tử của Đà Nẵng đạt trên 99%, số đơn vị đăng ký nộp thuế điện tử đạt trên 99%, lũy kế 7 tháng đầu năm đã giải quyết 151 bộ hồ sơ hoàn thuế điện tử đúng thời hạn đạt tỉ lệ 100% số hồ sơ đề nghị.

 

                                                                                                                                                                          CÔNG TÂM

                                           

New layer...
New layer...
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses