8 khác biệt của những người thành công

Những người thành công có tính cách, đặc điểm nào người bình thường không có. Hãy cùng khám phá 8 điều khác biệt của họ. Dù bạn không coi thung lũng Silicon hay phố Wall là thánh địa thì những điều học được từ các doanh nhân thành đạt chắc chắn vẫn rất bổ ích của công việc và cuộc sống của bạn. Dưới đây là những khác biệt của họ trong hành động và tư duy.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses